วิเคราะห์บทบาททางเภสัชวิทยาของยาตำรับชิงเฟ่ยผายตู๋ทังที่จีนใช้รับมือโควิด-19 

ประเทศจีนได้มีการใช้ยาสมุนไพรจีนในการรับมือกับโรคไวรัสปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19   โดยมีการนำยาและตำรับยาจำนวนมากมาคัดกรองเพื่อหายาที่มีประสิทธิผล  ต่อมาคณะกรรมการสาธารณสุขของจีนร่วมกับทบวงการแพทย์แผนจีนแห่งชาติได้แนะนำยาจีนตำรับชิงเฟ่ยผายตู๋ทังในแนวทางการรักษาโรคโควิด19 แห่งชาติที่ออกติดต่อกันมาหลายฉบับโดยฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่แปด หลี่ชุ่นโปและคณะจากมหาวิทยาลัยแพทย์จีนกานซู่ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทางเภสัชวิทยาขององค์ประกอบในยาตำรับดังกล่าว    ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Traditional Chinese Medicine (ภาษาจีน) ฉบับเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา(*