Hits: 243

การทบทวนถึงบทบาทของการแพทย์แผนจีนยาจีนที่ใช้รับมือโรคโควิด-19 มีความสำคัญเพื่อความรู้ทางทฤษฎีและการใช้ยาจีนอย่างเหมาะสมในการใช้รกับโรคทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป  ในที่นี้จึงนำเสนอทั้งพื้นฐานทางทฤษฎี หลักคิดในการตั้งตำรับยา ประสบการณ์การใช้ การประเมินบทบาทของยาจีนและงานวิจัยสนับสนุนเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

TPL_COM_CONTENT_READ_MOREทบทวนบทบาทการใช้ยาจีนรับมือโควิด-19
Hits: 662

 

ในการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 มี.ค.2520 ที่นครอู่ฮั่น  ผู้เชี่ยวชาญแพทย์จีนหลายท่านได้ร่วมกันอรรถาธิบายยาสมุนไพรจีนที่เป็นยาสำเร็จรูปและตำรับยาสำหรับต้มรับประทานที่ผ่านการคัดสรรจากการใช้ควบคุมและรักษาโรคปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) ในประเทศจีน 3 ชนิด และ 3 ตำรับ (ซันเย่า ซันฟาง 三药)三方 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE3. ยาจีน 3 ชนิด 3 ตำรับที่ผ่านการคัดสรรว่ามีผลในการรับมือโควิด-19
Hits: 907

การแถลงข่าวของสำนักข่าวรัฐบาลเมื่อวันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา  ได้มีการเชิญผู้รับผิดชอบระดับสูงของรัฐบาลและผู้เชี่ยวชาญแพทย์จีนหลายท่านมาร่วมกันแถลงถึงบทบาทของการแพทย์แผนจีนที่เข้าร่วมการรักษาโควิด-19 ศ.จางโป๋หลี่ ได้ลำดับให้เห็นถึงการนำแพทย์แผนจีนยาจีนเข้าสู่กระบวนการร่วมรักษาตั้งแต่แรกจนได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดี 

TPL_COM_CONTENT_READ_MORE1. ลำดับการรับมือโควิด19 และการใช้ยาจีนร่วมรักษาโดย ศ.จางโป๋หลี่