มังคละโอสถสหคลินิกตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ให้บริการการตรวจและรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นหลักโดยผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยที่ได้รับอนุญาตและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี  คลินิกตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่  ภายใต้บรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแวดล้อมด้วยสวนอันเขียวชะอุ่มมีการถ่ายเทของอากาศเป็นอย่างดี  

 

 

การบริการทางสุขภาพ

การตรวจรักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ประกอบด้วยการตรวจพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ การสังเกตจากสายตา  การวิเคราะห์จากเสียงที่ได้ยินและกลิ่นที่สัมผัส   การเก็บข้อมูลจากประวัติความเป็นมาของโรค   และการสัมผัสชีพจรหรือที่รู้จักกันใน “วิธีแมะ”     จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้จากข้างต้นมาทำการสังเคราะห์และทำการวินิจฉัยจำแนกเป็นกลุ่มอาการหรือภาวะโรคต่างๆ   แล้วจัดวางการรักษาด้วยยาจีน  การฝังเข็ม รมยาหรือครอบแก้ว  ตามกระบวนการ “เปี้ยนเจิ้งลุ่นจื้อ”ในการตรวจพื้นฐานจะเน้นที่การสังเกตลิ้นและการจับชีพจร  ดังนั้นผู้ที่เข้ามารับการตรวจควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่จะย้อมสีของฝ้าลิ้น  หรือมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการทำงานของหัวใจและการเต้นของชีพจร  

การรักษาด้วยยาจีน ส่วนใหญ่จะเป็นยาตำรับที่ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด  ที่แบ่งตามหน้าที่ได้เป็น ยาที่ออกฤทธิ์เป็นหลัก   ยาที่ช่วยเสริมฤทธิ์ยาหลัก  ยาที่ควบคุมการออกฤทธิ์   และยาที่ทำหน้าที่ประสานยาในตำรับ 
 

       

 

การรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม  คือการนำเข็มที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วแทงที่จุดฝังเข็มผ่านผิวหนังลงไปในชั้นกล้ามเนื้อ  ตามข้อกำหนดของแต่ละจุดและทำการกระตุ้นเข็มตามสภาวะของโรค

การรมยา คือ การนำยาที่มีชื่อว่าโกฐจากใบสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ผ่านกระบวนการเตรียมเป็นฝอยมาปั้นเป็นก้อนหรือแท่งจุฬาลำภามาอังที่บริเวณจุดฝังเข็มหรือผิวหนัง  ปัจจุบันมีการใช้โคมให้ความร้อนแทนเพื่อลดควันและกลิ่น  เป็นวิธีกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียน  (สมุนไพรที่นำมาทำการรมยาภาษาจีนเรียก "ไอ้เย่"  เดิมหมายถึงใบจุฬาลำภา  แต่ในไทยปัจจุบันมีการใช้ชื่อนี้กับสมุนไพรชิงเฮา  ซึ่งเป็นสมุนไพรคนละชนิดกัน)

การครอบแก้ว  คือการนำอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดภาวะสุญญากาศแล้วครอบลงบริเวณผิวหนังกล้ามเนื้อ  แก้วสุญญากาศจะกระตุ้นให้เลือดมาคั่งอยู่ที่บริเวณที่ครอบ  เมื่อคลายออกเลือดที่คั่งก็จะกระจายออกไป  เป็นวิธีกระตุ้นเลือดลม และทำให้เลือดที่คั่งกระจายออกไปวิธีหนึ่ง

 

  

 

"คลินิกมังคละโอสถได้จัดห้องฝังเข็มเป็นห้องส่วนตัว  สำหรับผู้ป่วยเป็นรายๆ ไม่ปะปนกัน   
  ใช้เทคนิคการฝังเข็มที่นุ่มนวล   เข็มที่ใช้ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วและใช้เพียงครั้งเดียว"