หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อกับทางคลินิกหรือสั่งยาเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์โปรดใช้อีเมล่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

จากเดือนมกราคมปี 2563 ที่มีการระบาดของโรคปอดอักเสบโควิด19  มังคละคลินิกยังเปิดให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ยาจีนและการฝังเข็มตลอดมา  ด้วยมาตรการป้องกันและรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก  ห้องฝังเข็มจัดเป็นห้องเดี่ยวเฉพาะผู้ป่วยเพียงรายเดียว    

 

            

       การบริการ Health Services

What is TCM mechani

From 2020 February until now in the time of SARS-Covid19 has spread around the world, Mungkala Clinic is open as usual.
Our team still working on take care patients with Chinese Medicine and Acupuncture.
The environment of our Clinic is fresh air well-ventilation  or Chi can flow smoothly in TCM concepts.

 

Mungkala Clinic breaks during Dec.29- Jan 1st 2020

and will be open from Jan 2nd 2020 every Mon-Sat.

Blessings and health to you and your family for the coming year.