มังคละโอสถสหคลินิกตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ให้บริการการตรวจและรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนเป็นหลักโดยผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยที่ได้รับอนุญาตและมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี  คลินิกตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่  ภายใต้บรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแวดล้อมด้วยสวนอันเขียวชะอุ่มมีการถ่ายเทของอากาศเป็นอย่างดี  

 

 

การบริการทางสุขภาพ

การตรวจรักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ประกอบด้วยการตรวจพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ การสังเกตจากสายตา  การวิเคราะห์จากเสียงที่ได้ยินและกลิ่นที่สัมผัส   การเก็บข้อมูลจากประวัติความเป็นมาของโรค   และการสัมผัสชีพจรหรือที่รู้จักกันใน “วิธีแมะ”     จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้จากข้างต้นมาทำการสังเคราะห์และทำการวินิจฉัยจำแนกเป็นกลุ่มอาการหรือภาวะโรคต่างๆ   แล้วจัดวางการรักษาด้วยยาจีน  การฝังเข็ม รมยาหรือครอบแก้ว  ตามกระบวนการ “เปี้ยนเจิ้งลุ่นจื้อ”ในการตรวจพื้นฐานจะเน้นที่การสังเกตลิ้นและการจับชีพจร  ดังนั้นผู้ที่เข้ามารับการตรวจควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่จะย้อมสีของฝ้าลิ้น  หรือมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการทำงานของหัวใจและการเต้นของชีพจร  

การรักษาด้วยยาจีน ส่วนใหญ่จะเป็นยาตำรับที่ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด  ที่แบ่งตามหน้าที่ได้เป็น ยาที่ออกฤทธิ์เป็นหลัก   ยาที่ช่วยเสริมฤทธิ์ยาหลัก  ยาที่ควบคุมการออกฤทธิ์   และยาที่ทำหน้าที่ประสานยาในตำรับ 
 

       

 

การรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม  คือการนำเข็มที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วแทงที่จุดฝังเข็มผ่านผิวหนังลงไปในชั้นกล้ามเนื้อ  ตามข้อกำหนดของแต่ละจุดและทำการกระตุ้นเข็มตามสภาวะของโรค

การรมยา คือ การนำยาที่มีชื่อว่าโกฐจากใบสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ผ่านกระบวนการเตรียมเป็นฝอยมาปั้นเป็นก้อนหรือแท่งจุฬาลำภามาอังที่บริเวณจุดฝังเข็มหรือผิวหนัง  ปัจจุบันมีการใช้โคมให้ความร้อนแทนเพื่อลดควันและกลิ่น  เป็นวิธีกระตุ้นเลือดลมให้ไหลเวียน  (สมุนไพรที่นำมาทำการรมยาภาษาจีนเรียก "ไอ้เย่"  เดิมหมายถึงใบจุฬาลำภา  แต่ในไทยปัจจุบันมีการใช้ชื่อนี้กับสมุนไพรชิงเฮา  ซึ่งเป็นสมุนไพรคนละชนิดกัน)

การครอบแก้ว  คือการนำอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดภาวะสุญญากาศแล้วครอบลงบริเวณผิวหนังกล้ามเนื้อ  แก้วสุญญากาศจะกระตุ้นให้เลือดมาคั่งอยู่ที่บริเวณที่ครอบ  เมื่อคลายออกเลือดที่คั่งก็จะกระจายออกไป  เป็นวิธีกระตุ้นเลือดลม และทำให้เลือดที่คั่งกระจายออกไปวิธีหนึ่ง

 

  

 

"คลินิกมังคละโอสถได้จัดห้องฝังเข็มเป็นห้องส่วนตัว  สำหรับผู้ป่วยเป็นรายๆ ไม่ปะปนกัน   
  ใช้เทคนิคการฝังเข็มที่นุ่มนวล   เข็มที่ใช้ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นสนิมที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วและใช้เพียงครั้งเดียว"  

 

Moxibustion

The technique of moxibustion involves the ignition of moxa leaves (Artesia argi Levl.et.Vant) to warm a point or a larger area of skin.

Our personalized treatments are tailored to individual cases based on patterns and principles which bring the whole body into harmony to promote the disease resistance of hosts rather than focusing on the relief of isolated symptoms.

The human body contains precise points from head to toe which correlate with specific physical, emotional, and psychological conditions. Hair-like needles are placed into the skin at these specific points along energy lines called meridians. The needles open up blockage and allow Qi (chi, or energy) to flow freely into these areas so that healing can occur.