ศาสตร์แพทย์จีนมีจุดเด่นอยู่ที่การวินิจฉัยจำแนกและการปรุงยาตามการวินิจฉัยกลุ่มอาการหรือภาวะของโรค  ขณะที่ ดินแดนล้านนาทางภาคเหนือของไทยเป็นแหล่งของสมุนไพรอันมีค่ามากมายและมีการใช้อยู่ในตำรับยาจีนหลายขนาน    มังคละโอสถเป็นสถานพยาบาลที่ได้สืบทอดและพัฒนาความรู้การแพทย์พื้นถิ่นร่วมกับศาสตร์การแพทย์แผนจีน  นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ทางด้านเภสัชกรรมและเวชกรรมสมัยใหม่ เพื่อให้คำปรึกษาและบริการรักษา แก่ผู้สนใจได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน