การทบทวนถึงบทบาทของการแพทย์แผนจีนยาจีนที่ใช้รับมือโรคโควิด-19 มีความสำคัญเพื่อความรู้ทางทฤษฎีและการใช้ยาจีนอย่างเหมาะสมในการใช้รกับโรคทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป  ในที่นี้จึงนำเสนอทั้งพื้นฐานทางทฤษฎี หลักคิดในการตั้งตำรับยา ประสบการณ์การใช้ การประเมินบทบาทของยาจีนและงานวิจัยสนับสนุนเพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป

นับจากเดือนธันวาคมปี 2562 ที่นครอู่ฮั่ยของจีนได้เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19  ในเดือนมกราคมต่อมาโรคได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว  จนน่าเป็นห่วงว่านครอู่ฮั่นและประเทศจีนจะประสบปัญหาโรคระบาดจนทุกอย่างพังพาบลง   แต่จีนก็สามารถควบคุมโรคได้ภายในเวลาไม่ถึง 3 เดือน  จวบจนปลายปี พ.ศ.2563 ตัวเลขผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยที่มีอาการและผู้เสียชีวิตนับแต่ต้นปีมายังต่ำกว่าประเทศในยุโรปและอเมริกามาก   แสดงให้เห็นว่ามาตรการต่างๆ ที่ประเทศจีนใช้นั้นมีประสิทธิผล

ในขณะที่ทั่วโลกยังไม่หลุดพ้นจากภาวะการระบาดของโรคโควิด-19  และยังอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกในหน้าหนาวที่มาถึงแล้วนี้    ในอนาคตอันใกล้แม้จะมีวัคซีนใช้แล้ว แต่โรคก็ยังอาจมีการระบาดขึ้นได้เป็นระยะๆ  เพราะกว่าที่วัคซีนจะมีการใช้อย่างทั่วถึงก็ยังต้องอาศัยระยะเวลา  อีกทั้งประสิทธิภาพและความยาวนานในการมีภูมิคุ้มกันต่อโรคยังต้องติดตามดูกันต่อไป  ทั้งยังมีปัญหาการปฏิเสธการรับวัคซีนโดยเฉพาะในกลุ่มชนอเมริกาและยุโรปบางกลุ่ม   ดังนั้นโรคจึงอาจประทุขึ้นมาได้เป็นระยะๆ  อีกทั้งในอนาคตอาจมีไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆ เข้ามารุกรานสุขภาพมนุษย์โลกอีก   การทบทวนถึงบทบาทของยาสมุนไพรจีนจึงมีความสำคัญ  ไม่เพียงแต่เพื่อใช้ยาจีนอย่างถูกต้องเหมาะสม หากแต่ยังเป็นตัวอย่างให้กับการใช้ยาสมุนไพรอื่นๆ  จึงขอรวบรวมประสบการณ์การใช้ยาจีนตลอดจนงานวิจัยสนับสนุนเท่าที่ปรากฏในปีที่ผ่านมานำเสนอเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้

1. ลำดับการรับมือและผลการใช้ยาสมุนไพรจีน โดย ศ.จางโป๋หลี่

2. การประเมินบทบาทของยาจีน

3. ยา 3 ชนิด และ ตำรับยา 3 ตำรับที่่ผานการคัดกรองว่ามีประสิทธิผลในการรับมือโควิด-19

4. เภสัชวิทยาของยาตำรับชิงเฟ่ยผายตู๋ทัง

5. ความรู้ทางทฤษฎี:  ความหมายโรคซืออี้ หรือ หานซืออี้ ของโรคโควิด-19

6. ความรู้ทางทฤษฎี:การรักษาโรคโดยการแก้ปัจจัยก่อโรคจากความชื้นในศาสตร์การแพทย์แผนจีนแบบต่างๆ