Mungkala.com

คณะโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่เยี่ยมชมคลินิกมังคละโอสถ

          เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ทางโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่  โดย อ.กาญจนู ม่วงศิริ ผู้อำนวยการ ได้นำนักเรียนของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยชาวอเมริกัน ฟินแลนด์ อาร์เจนตินา และชาวไทยที่ทำงานด้านสปาในสหรัฐอเมริกามาเยี่ยมชมคลินิก

          จังหวัดเชียงใหม่มีชาวต่างประเทศที่สนใจศาสตร์ด้านการนวดแผนไทยเข้ามาเรียนกับอาจารย์นวดไทยสำนักต่างๆ ที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก        และนักเรียนจำนวนไม่น้อยก็มีความสนใจในศาสตร์การรักษาแบบพื้นถิ่นอื่นๆ โดยเฉพาะการแพทย์แผนจีน        มังคละโอสถเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งได้สืบทอดความรู้การแพทย์พื้นถิ่นร่วมกับศาสตร์การแพทย์แผนจีนมาประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้ทางด้านเภสัชกรรมและเวชกรรมสมัยใหม่ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน   จึงได้รับความวางใจจากอาจารย์นวดไทยสำนักต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และแนะนำลูกศิษย์ที่สนใจมารับการรักษาที่คลินิกมังคละโอสถอยู่เสมอ    

 

          

                  แพทย์จีนรุ่งรัตน์ ปวราธิสันต์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับยาสมุนไพรจีนที่เป็นยาเตรียมพร้อมใช้ต่างๆ 

          
 แพทย์จีนรุ่งรัตน์แนะนำการรักษาด้วยการแพทย์แผนจีน              ทางโรงเรียนได้มอบหนังสือ Ancient Thai healing with 
                                                                       Life force ให้เป็นที่ระลึก