Mungkala.com

นักศึกษาแพทย์ศึกษาแพทย์แผนจีน Medical students studying Chinese Medicine

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน   ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่ลงเรียนกระบวนวิชาเอกเลือก (Major Elective) กระบวนวิชา FMED 493 Alternative Medicine การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  มาศึกษาดูงานการแพทย์แผนจีนที่คลินิกมังคละโอสถ   ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้มีความรู้ในเรื่องการรักษาและส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์ทางเลือกจนสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยที่จะเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ชุดนี้นับเป็นรุ่นที่ 6  ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการประสานการแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์ทางเลือกสาขาอื่นๆ เพื่อประโยชน์แก่คนไข้และผู้รับบริการต่อไปในอนาคต 

 

 

 

                                     แนะนำวิธีการตรวจวินัจฉับแบบจีนด้วยการจับชีพจร (การแมะ)

 

ชิมชาสมุนไพร  ชารสอร่อย-พุทราจีน  ชารสเผ็ด-ชิง ชารสขม-ตังกุย ชารสเปรี้ยวหวาน-เก๋ากี้  ชาแก้ร้อนใน-ใบบัวบก  ชารสหวานกลมกล่อม-ชะเอม เป็นต้น

 

แนะนำยาจีนที่ฝานเป็นแผ่นๆ สำหรับนำไปต้มรับประทาน  เช่น ยาบำรุงกำลังหรือชี่ได้แก่โสมคน  ยาบำรุงเลือด-ตังกุย  ยาบำรุงไตแก้ภาวะความเสื่อมของร่างกาย-เก๋ากี้  ซึ่งมีสรรพคุณเทียบเท่าถั่งเช่าที่มีราคาแพง

  แนะนำยาจีนในรูปแบบต่างๆ เช่น ยาผง ยาชงรับประทาน ยาเม็ด ยาน้ำฯลฯ