Mungkala.com

ประเมินสถาบันแพทย์จีนในประเทศจีน

สถาบันแพทย์จีนในประเทศจีนที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยมีอยู่ 31 แห่ง

แต่คุณภาพของสถาบันเหล่านี้เป็นอย่างไร  เราลองมาติดตามการประเมินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันต่างๆ ในประเทศจีนจากผู้รับชอบของทางจีนเองในหัวข้อที่มีการแปลและเรียบเรียงจากประเทศจีนดังต่อไปนี้

7th Chiang Mai International Health Conference

 

On Sep.20th, 2014, TCM Doctor Rungrat Pawradhisan had lecture and demonstration about Traditional Medicine knowledge and practice in 'The 7th Chiang Mai International Health Conference 2014' at Chiang Mai International Convention and Exhibition Center.

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา  คุณหมอรุ่งรัตน์ ปวราธิสันต์  ได้รับเชิญจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  ให้บรรยายให้ความรู้ในการสาธิตและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ "สุขภาพดี-ดูแลรักษาได้ด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก" ณ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  ซึ่งมีผู้เข้าร่่วมรับฟังทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

Read more: 7th Chiang Mai International Health Conference

Happy Songkran Day

Today(Apr.16th)  is Thais' New Year Day

Our Clinic close during April 12nd-16th and open on 17th.

แนวทางในการเปิดหลักสูตรแพทย์แผนจีน

ปัจจุบันนี้มีสถาบันที่สนใจจะเปิดการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนมากขึ้น   ทางคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไว้   ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองสถานศึกษาต่างๆ  นักศึกษาจากสถาบันที่ผ่านการรับรองแล้วจึงจะมีสิทธิขอเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนต่อไป    ซึ่งรายละเอียดสามารถเปิดดูได้จากลิงก์ต่อไปนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/078/19.PDF

清迈风光

清迈欢迎您

 

最早及最热闹的泼水节是清迈泼水水节

 

  

 

最美丽的水灯节是清迈水灯节

    

                                                                             

   

  

    

                                                                                             

Subcategories

  • ความรู้ทางสูตินรีเวชแพทย์จีน

    การแพทย์แผนจีนมีความรู้ทางสูตินรีเวชที่ค่อนข้างสมบูรณ์   สามารถแก้ปัญหาโรคทางแผนกสตรีและโรคระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรได้มาเป็นเวลาช้านาน    ความรู้หลายประการสามารถเทียบเคียงได้กับความความรู้ทางสรีรวิทยาในการแพทย์แผนปัจจุบัน   เช่น ระบบการทำงานระหว่าง ไต-เทียนกุ่ย-ชงเริ่น  กับ สมองส่วนไฮโปธาลามัส-ต่อมใต้สมอง-รังไข่   ซึ่งเป็นพื้นฐานให้กับการค้นคว้าวิจัยความรู้ทางแพทย์แผนปัจจุบันกับการแพทย์แผนจีน   ในที่นี้จะได้นำความรู้ทางสูตินรีเวชแผนจีนที่มีผู้สนใจหรือมีคำถามมาอยู่เสมอๆ  มาถ่ายทอดต่อไปเป็นลำดับ  ผู้ที่สนใจสามารถคลิกต่อได้ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

    ในส่วนของวิจัยต่างๆ ที่นำมาเสนอนั้นได้รับการตีพิมพ์มาจากวารสารชั้นนำทางการแพทย์แผนจีนในประเทศจีน  อย่างไรก็ดีการใช้ยาตามงานวิจัยที่มีขึ้นนั้น ให้ปรึกษาแพทย์แผนจีนก่อน  เพราะการจะวินิจฉัยได้ว่าสังกัดกลุ่มอาการใดนั้นต้องอาศัยผู้ชำนาญในการให้การวินิจฉัย  ไม่ควรทำการวินิจฉัยและใช้ยาด้วยตัวเอง

    อนึ่งงานที่นำมาเสนอนี้อยู่ในขั้นตอนของงานวิจัย  ซึ่งอาจมีทั้งงานวิจัยที่สนับสนุนหรือคัดค้านในภายหลัง  จึงไม่ให้นำไปเป็นข้ออ้างอิงในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยาสมุนไพรจีนใดๆ