Mungkala.com

แนะนำคลินิกมังคละโอสถ

 มังคละโอสถเป็นคลินิกที่ให้บริการการรักษาและดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่  เป็นคลินิกรักษาโรคตามมาตรฐานศาสตร์การแพทย์แผนจีน  เป็นสำนักที่ใช้ตำรับยาจีนตามคัมภีร์ (经方) เป็นพื้นฐานประสานเข้ากับองค์ความรู้ปัจจุบัน     เป็นสำนักที่ใช้เทคนิคการฝังเข็มที่นุ่มนวล จึงสามารถให้การรักษาตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ที่กลัวเข็ม  ปัจจุบันคลินิกได้ตั้งมาครบ 20 ปี  ผู้ที่เข้ารับการรักษาไม่เพียงแต่มีผู้ป่วยชาวไทย  หากแต่ยังมีชาวต่างประเทศกว่า 50 ประเทศที่มาขอรับคำปรึกษา

การจัดวางคลินิกของมังคละโอสถเน้นความเป็นธรรมชาติ และให้พลังปราณ(ชี่)ไหลเวียนได้อย่างปลอดโปร่ง   เมื่อท่านก้าวเข้าสู่อาณาเขตของเราความสัมผัสแรกจะไม่รู้สึกว่าที่นี่คือคลินิก   หากแต่เหมือนกับบ้านพักรีสอร์ตที่เขียวครึ้มใต้ร่มไม้ใหญ่    บรรยากาศเงียบสงบ   มีอากาศบริสุทธิ์และหายใจได้เต็มปอด       ทำให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจก่อนที่จะเข้ารับการตรวจรักษา   นอกจากนั้นญาติและผู้มาส่งผู้ป่วยยังสามารถลองลิ้มชิมรสชาติชาเขียวและชาจากสมุนไพรชนิดต่างๆ  เพื่อความผ่อนคลายและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรค

การตรวจโรคของคลินิกมังคละโอสถดำเนินไปตามวิธีการตรวจวินิจฉัยของศาสตร์การแพทย์แผนจีน   เรียกว่า การตรวจ 4 ประการ  ได้แก่  การซักถามประวัติและอาการโรค    การฟังน้ำเสียง คำพูด กลิ่น ฯลฯ   การจับชีพจร (แมะ) และการตรวจสีและลักษณะของลิ้นและฝ้า   การสังเกตใบหน้า สีผิว รอยโรคที่ปรากฏตามตำแหน่งต่างๆ ฯลฯ   จากนั้นจึงจะทำการประมวลข้อมูลแล้วให้การวินิจฉัยเป็นภาวะของโรค   ซึ่งประกอบด้วยพยาธิภาวะและตำแหน่งของระบบที่เกิดโรค    ตัวอย่างเช่น ภาวะไตพร่อง  ประกอบด้วยพยาธิภาวะจากความอ่อนแอของชี่  โดยตำแหน่งของการเกิดโรคอยู่ที่ระบบไต  (ดูเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ   ระบบทางสรีระในการแพทย์แผนจีน และ การตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน)

การรักษาของมังคละโอสถเน้นที่สองด้านได้แก่ การรักษาด้วยตำรับยาจีนและการรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม    การรักษาด้วยตำรับยาจีนคลินิกมังคละโอสถมีจุดเด่นที่สามารถเตรียมยาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลายตามสภาวะของโรค วัยและความต้องการของผู้ป่วย   ทั้งยาต้มตามแบบฉบับดั้งเดิม  ยาแกรนูลสำหรับชงรับประทาน  ยาเม็ด  ยาผง  ยาใช้ภายนอก ฯลฯ เพื่อความสะดวกของผู้ป่วย   ในส่วนของการฝังเข็มเราได้จัดให้มีห้องฝังเข็มที่เป็นส่วนตัวที่กว้างขวางและสะดวกสบายสำหรับผู้ป่วยเป็นรายๆ   เทคนิคที่ใช้เป็นเทคนิคที่นุ่มนวล  เน้นที่ความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการรักษา

18 ปีของคลินิกมังคละโอสถจึงได้รับการยอมรับจากผู้ป่วยอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ    และเรายังจะก้าวเข้าสู่ปีต่อๆ ไป ด้วยคุณภาพและมาตรฐานตามการรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป