Mungkala.com

ประเมินสถาบันแพทย์จีนในประเทศจีน

สถาบันแพทย์จีนในประเทศจีนที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยมีอยู่ 31 แห่ง

แต่คุณภาพของสถาบันเหล่านี้เป็นอย่างไร  เราลองมาติดตามการประเมินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันต่างๆ ในประเทศจีนจากผู้รับชอบของทางจีนเองในหัวข้อที่มีการแปลและเรียบเรียงจากประเทศจีนดังต่อไปนี้