Mungkala.com

แนวทางทั่วไปในการศึกษาต่อที่จีน

 

การไปเรียนต่อประเทศจีนนั้นอันดับแรกควรพิจารณามหาวิทยาลัยอันดับ Top ten ก่อนเป็นอันดับแรก  เพราะอย่างน้อยจะได้เป็นหลักประกันคุณภาพในการเรียนการสอนและอาจหมายถึงการมีงานทำที่ดีต่อไป      อย่างไรก็ดีเนื่องจากการจัดอันดับมีหลายสำนักที่จัดทำขึ้น   ทำให้มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง  โดยเฉพาะอันดับท้ายๆ  แต่ส่วนใหญ่แล้วอันดับ 1-5 นั้นจะไม่ต่างกันมาก     ดังนั้นในการศึกษาเรื่องนี้จึงควรถือหลัก  10 อันดับแรก + 5 อันดับ   และใช้ข้อมูลจากสำนักที่ได้รับการยอมรับเรื่องการจัดอันดับมหาวิทยาลัยซึ่งสังเกตได้จากมีการนำมาอ้างอิงสำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยอยู่บ่อยๆ     

สำนักแรกได้แก่สำนักไทม์  ซึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับท็อป 400 ของโลกจนมีข่าวฮือฮาว่ามีมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับท็อป 400 เพียงแห่งเดียวคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี     ในขณะที่มหาวิทยาลัยดังของไทย เช่น จุฬา มหิดล กลับไม่ติดท็อป 400    ในขณะที่มหาวิทยาลัยของจีนติดอันดับท็อป 400 ถึง 9 มหาวิทยาลัย (ตัวเลขในวงเล็บข้างหน้าเป็นอันดับในเอเชีย)

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/  (Top 400; 2012-13)

1. (4) มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

2. (6) มหาวิทยาลัยชิงหัว

3. (22) มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น

4. (25) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน

5. (35) มหาวิทยาลัยหนานจิง

6. (39) มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง

7. (46) มหาวิทยาลัยเหรินหมิน

8. (49) มหาวิทยาลัยซุนยัตเซน

9. (51) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง

(55) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ส่วนอีกสำนักหนึ่งที่มีผู้นำมาอ้างอิงบ่อยเช่นกันได้แก่  QS world University rankings    จาก 100 อันดับแรกของเอเชีย  มีมหาวิทยาลัยของจีนติดอันดับอยู่ 14 แห่ง  และของไทย 3 แห่ง (ตัวเลขในวงเล็บข้างหน้าเป็นอันดับในเอเชีย)

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings

1. (6)   มหาวิทยาลัยปักกิ่ง

2. (15) มหาวิทยาลัยชิงหัว

3. (19) มหาวิทยาลัยฟู่ตั้น

4. (25) มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง

5. (27) มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน

6. (28) มหาวิทยาลัยหนานจิง

7. (29) มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง

        (38) มหาวิทยาลัยมหิดล

        (43) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. (45)  มหาวิทยาลัยเป่ยจิงนอร์มอล

9.  (55)  มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

10. (57) มหาวิทยาลัยซุนยัตเซน

11. (66) มหาวิทยาลัยถ่งจี้

12. (71) มหาวิทยาลัยเทียนจิน

13. (79) มหาวิทยาลัยหวู่ฮั่น

       (91) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14.  (95) มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้

อย่างไรก็ดีอันดับของมหาวิทยาลัยในข้างต้นนั้นจะมองจากภาพรวมทั้งหมด     แต่ยังมีการแยกประเภทไปตามสาขาที่ต่างกัน     การดูอันดับมหาวิทยาลัยในแต่ละสาขาสามารถเข้าไปที่ลิงก์ของสถาบันจัดอันดับข้างต้น   แล้วเลือกการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยตามสาขานั้นๆ อีกครั้ง

จะสามารถเลือกเรียนสาขาวิชาใดได้บ้าง

ในที่นี้ขอแนะนำให้เข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Cucas ซึ่งจะให้รายละเอียดของแต่มหาวิทยาลัย  สาขาวิชาที่เปิดสอนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปดูได้โดยตรงที่

http://www.cucas.edu.cn/BachelorsDegree_new.shtml

 

ทุนเรียนต่อประเทศจีน

ทุนผ่านสถานทูตจีนในประเทศไทย

จะเปิดรับสมัครระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี 

ผู้สมัครควรปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดส่งเอกสารและระยะเวลาอย่างเป็นทางการ

โดยติดต่อผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

เว็บไซต์ http://th.china-embassy.org/th/

หรือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับทุนเรียนประเทศจีนได้ตามเว็บไซต์

ทุนประเทศจีนปี 2556 

ข่าวทุนเรียนต่อจีน

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=beauhlinglings&group=3&month=07-2012&date=04