Mungkala.com

ความรู้เรื่องชี่และสารจิง

สารจำเป็นในร่างกายมนุษย์

สารจำเป็นหมายถึงสารในร่างกายมนุษย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่จะขาดไปเสียไม่ได้     การขาดจะทำให้มนุษย์ไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติ   เกิดอาการไม่สบายหรือภาวะโรคขึ้น     สารจำเป็นได้แก่ ชี่ เลือด น้ำและสารจิงสารจำเป็นที่ใช้เฉพาะในการแพทย์แผนจีนคือชี่ (气)และสารจิง (精)

ชี่ เป็นสารจำเป็นพื้นฐานที่ทำหน้าที่ผลักดันการทำงานต่างๆ ของร่างกาย  การแพทย์แผนจีนอธิบายลักษณะของชี่ว่าเป็นสิ่งที่มีอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นแต่มีพลังมหาศาลในการขับเคลื่อนชีวิตของมนุษย์

เลือด คือของเหลวที่มีสีแดงที่ไหลเวียนอยู่ในหลอดเลือด

น้ำ  เป็นคำเรียกโดยรวมๆ หมายถึงน้ำและของเหลวตามปกติในร่างกาย   ประกอบด้วยน้ำและของเหลวในเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ และสิ่งที่คัดหลั่งออกมาตามปกติของร่างกาย

สารจิง (Essence)   เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับก่อตัวขึ้นเป็นมนุษย์และค้ำจุนการดำเนินชีวิตของมนุษย์   การเกิด การเจริญเติบโต ความสมบูรณ์และเสื่อมถอยของร่างกาย

 

ชี่  มีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญคือ  

1)       กระตุ้นและผลักดันการดำเนินชีวิตของมนุษย์   หากชี่อ่อนแอจะทำให้ความสามารถนในการทำงานของ อวัยวะต่างๆ  ร่างกายเสื่อมถอย   ร่างกายอ่อนเพลียไม่มีแรง เป็นต้น

2)    ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย   หากชี่อ่อนแอจะทำให้มีอาการแขนขาเย็น กลัวหนาว เป็นต้น

3)    ป้องกันพิษภัยต่างๆ ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย   หากชี่อ่อนแอจะทำให้ร่างกายอ่อนแอ ป่วยบ่อย 

4)    เก็บรักษาและควบคุมของเหลวต่างๆ ในร่างกาย   และค้ำจุนให้อวัยวะภายในร่างกายอยู่ในตำแหน่ง
        ตามปกติ  

5)    ผลักดันกระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในร่างกาย

 

เลือด    ในเลือดประกอบด้วยสารอาหาร(“หยิงชี่”) และน้ำ   จึงมีหน้าที่และบทบาทที่สำคัญคือ

1)      หล่อเลี้ยงและให้ความชุ่มชื้นแก่ร่างกาย  เนื้อเยื่อและอวัยวะทุกส่วนในร่างกายต้องได้รับการหล่อเลี้ยงจากเลือดจึงจะทำงานได้ตามปกติ    หากขาดเลือดจะทำให้หน้าซีดหมอง  กล้ามเนื้อไม่เจริญ  ผิวหนังแห้ง  ผมแห้ง  แขนขาชาและเคลื่อนไหวไม่คล่อง

2)      เกี่ยวข้องกับสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ   เมื่อเลือดสมบูรณ์คนเราก็จะมีจิตใจอิ่มเอิบ ผ่องใส   หากเลือดน้อยก็จะทำให้เกิดภาวะจิตใจซึมเซา ใจสั่น นอนไม่หลับ หลงลืมง่าย กระทั่งมึนงง ไม่ได้สติ

 

น้ำ   มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญได้แก่

1)      หล่อเลี้ยงและให้ความชุ่มชื้น    น้ำประกอบด้วยส่วนที่เป็นของเหลวเป็นส่วนใหญ่กับสารหล่อเลี้ยงต่างๆ กระจายไปทั่วร่างกาย ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง ผมและขน  ทำให้กล้ามเนื้ออวบอิ่ม  น้ำที่เข้าสู่อวัยวะภายในจะทำให้การทำงานของอวัยวะภายในเป็นปกติ    ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงช่องเปิดต่างๆ เช่น ปาก จมูก หู ตาให้ชุ่มชื้น หล่อลื่นข้อต่อต่างๆ  บำรุงเลี้ยงไขสันหลังและสมอง 

2)      เป็นส่วนประกอบของเลือด

 

สารจิง  ในบรรดาสารจำเป็นทั้งหมด  สารจิงจัดเป็นสารที่เป็นรากฐานของร่างกายมนุษย์  เพราะเกี่ยวข้องกับกำเนิดของชีวิตและการก่อรูปเป็นโครงสร้างของร่างกาย  การพัฒนาและเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจจนสมบูรณ์และมีความสามารถในการสืบลูกหลานต่อไป    เมื่อสารจิงลดน้อยถอยลง  ร่างกายก็จะเข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยต่างๆ  ทำให้คนเราเข้าสู้วัยแก่ชรา   บทบาทและหน้าที่ของสารสรุปได้ดังต่อไปนี้

1)      ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์  

2)      มีบทบาทเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของชีวิตและร่างกายมนุษย์

3)      สังเคราะห์เลือดโดยผ่านบทบาทของไขกระดูก

4)      ให้การหล่อเลี้ยงและสร้างความชุ่มชื้น